• ฺBlueCross ชุดตรวจไวรัสตับอักเสบซี
  2,000.00 ฿
  2,200.00 ฿  (-9%)
 • BlueCross ชุดตรวจตั้งครรภ์ hCG Strip
  1,000.00 ฿
 • BlueCross ชุดตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ
  700.00 ฿
 • ชุดตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Treponema pallidum
  2,000.00 ฿
 • ชุดทดสอบการตกไข่ Blue Cross LH Strip
  1,700.00 ฿
 • ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี Blue Cross HBs Ag
  1,100.00 ฿
  1,200.00 ฿  (-8%)
 • ชุดทดสอบหาภูมิคุมกันไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี Blue Cross HBs Ab
  2,000.00 ฿
  2,200.00 ฿  (-9%)
 • ชุดทดสอบหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี Blue Cross HBc Ab
  2,400.00 ฿
 • ชุดทดสอบหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี Blue Cross HBe Ag
  700.00 ฿
 • ชุดทดสอบหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ชนิดเอ Blue Cross HAV Ab
  2,200.00 ฿
  2,500.00 ฿  (-12%)
 • ชุดทดสอบหาภูมิคุ้มกันเชื้อวัณโรค Blue Cross Anti-TB
  2,700.00 ฿
 • ชุดทดสอบหาภูมิคุ้มกันโรคเท้าช้าง Blue Cross Filariasis
  2,700.00 ฿
 • ชุดทดสอบหาภูมิคุ้มกัน โรคฉี่หนู Blue Cross Leptospira
  3,250.00 ฿
 • ชุดทดสอบหาภูมิคุ้มกัน ต่อเชื้อก่อโรคไข้ไทฟอยด์ Blue Cross Typhoid
  2,700.00 ฿
 • ชุดทดสอบหาภูมิคุ้มกันต่อโรคไข้รากสากใหญ่ Blue Cross Scrub Typhus
  3,250.00 ฿
 • ชุดทดสอบหาภูมิคุ้มกัน ต่อเชื้อ ชิคุนกุนยา Blue Cross Chikungunya
  2,700.00 ฿
 • ชุดทดสอบหา รูมาตอยด์แฟคเตอร์ Blue Cross RF
  1,300.00 ฿
 • ชุดทดสอบหาสารกัญชาในปัสสาวะ Blue Cross Marijuana ( THC ) Strip
  2,000.00 ฿
  2,350.00 ฿  (-15%)
 • ชุดทดสอบหามอร์ฟิน ในปัสสาวะ Blue Cross Blue Cross Morphin Stripe
  2,000.00 ฿
 • ชุดทดสอบหาสารโคเคน ในปัสสาวะ Blue Cross Cocoine Strip
  2,000.00 ฿
 • ชุดทดสอบหา เมทาโดน ในปัสสาวะ Blue Cross Methadone Cassette
  850.00 ฿
 • ชุดทดสอบหา เอ็กซ์ตาซิโน ในปัสสาวะ Blue Cross Ecstasy
  850.00 ฿
 • ชุดทดสอบหาเคตามิน ในปัสสาวะ Blue Cross Ketamine Cassette
  850.00 ฿
 • ชุดทดสอบหาสารกัญชาในปัสสาวะ Blue Cross Marijuana ( THC ) Cassette
  700.00 ฿
  850.00 ฿  (-18%)