• เครื่องตรวจสารเคมีในปัสสาวะ Cybow Reader600S
  40,000.00 ฿
 • เครื่องตรวจสารเคมีในปัสสาวะ Cybow R-50S
  27,000.00 ฿
  30,000.00 ฿  (-10%)
 • แถบตรวจปัสสาวะ Microalbumin (โปรตีน) และ Creatinine ยี่ห้อ Cybow2AC (50 ชิ้น/กล่อง)
  1,500.00 ฿
 • แถบตรวจน้ำตาลและโปรตีนในปัสสาวะ Cybow2GP (100 แผ่น/กล่อง)
  150.00 ฿