• แถบตรวจน้ำตาลและโปรตีนในปัสสาวะ Cybow2GP (100 แผ่น/กล่อง)
  150.00 ฿
 • Cybow 3 100 strips/bottle
  170.00 ฿
 • Cybow 4 SG 100 strips/bottle
  280.00 ฿
 • Cybow 5 100 strips/bottle
  350.00 ฿
 • Cybow 6 SG 100 strips/bottle
  450.00 ฿
 • Cybow 6 SG M 100 strips/bottle
  460.00 ฿
 • Cybow 7 L 100 strips/bottle
  600.00 ฿
 • Cybow 11 100 strips/bottle
  860.00 ฿
 • Cybow 11 M 100 strips/bottle
  860.00 ฿
 • Cybow 2 AC Strip 50pcs/bottle
  1,500.00 ฿
 • Cybow 2 MAC Strip 50pcs/bottle
  1,700.00 ฿
 • เครื่องตรวจสารเคมีในปัสสาวะ Cybow Reader600S
  40,000.00 ฿
 • เครื่องตรวจสารเคมีในปัสสาวะ Cybow R-50S
  27,000.00 ฿
  30,000.00 ฿  (-10%)