• เครื่องตรวจวัดปริมาณน้ำตาลสะสมในเลือด GREENCARE A1c 1 Step
    40,000.00 ฿
  • ชุดตรวจปริมาณน้ำตาลสะสมในเลือด GREENCARE HbA1c Test kit
    1,700.00 ฿