• เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นของเลือด
    3,500.00 ฿
    3,800.00 ฿  (-8%)
  • ชุดแถบทดสอบ VERI-Q RED
    1,100.00 ฿
    1,250.00 ฿  (-12%)