• เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นของเลือด
    3,000.00 ฿
    3,800.00 ฿  (-21%)
  • ชุดแถบทดสอบ VERI-Q RED
    1,000.00 ฿
    1,250.00 ฿  (-20%)