• GD Vac Green Heparin Lithium 6ml 100/pack
  550.00 ฿
 • GD Vac Green Heparin Lithium 4ml 100/pack
  450.00 ฿
 • GD Vac Green Heparin Lithium 3ml 100/pack
  450.00 ฿
 • GD Vac Purple EDTA K3 3ml 100/pack
  400.00 ฿
 • GD Vac Purple EDTA K3 2ml 100/pack
  400.00 ฿
 • GD Vac Red Clot Activator 6ml 100/pack
  450.00 ฿
 • GD Vac Red Clot Activator 4ml 100/pack
  400.00 ฿
 • หลอดเก็บเลือด Golden Vac Tube
  0.00 ฿