• แถบตรวจระดับไขมัน Triglycerides ในเลือด MultiCare In
  1,350.00 ฿
  1,500.00 ฿  (-10%)
 • แถบตรวจระดับไขมัน Cholesterol ในเลือด MultiCare In
  1,350.00 ฿
  1,500.00 ฿  (-10%)
 • เครื่องตรวจระดับไขมันในเลือด Multicare In
  3,500.00 ฿
  4,200.00 ฿  (-17%)