• แถบตรวจระดับไขมัน Triglycerides ในเลือด MultiCare In
  1,350.00 ฿
  1,500.00 ฿  (-10%)
 • แถบตรวจระดับไขมัน Cholesterol ในเลือด MultiCare In
  1,350.00 ฿
  1,500.00 ฿  (-10%)
 • เครื่องตรวจระดับไขมันในเลือด Multicare In
  4,000.00 ฿
  4,700.00 ฿  (-15%)