• HUMASIS COVID-19 Ag Test
  260.00 ฿
  360.00 ฿  (-28%)
 • HUMASIS COVID-19 Ag Test
  650.00 ฿
  900.00 ฿  (-28%)
 • หลอดเก็บเลือด Golden Vac Tube
  0.00 ฿
 • เข็มเจาะเลือด Press 2 28G 100ชิ้น/กล่อง
  300.00 ฿
 • HUMASIS COVID-19 Ag Test
  3,250.00 ฿
  4,500.00 ฿  (-28%)
 • ชุดตรวจไข้มาลาเรีย
  1,250.00 ฿
 • ชุดตรวจไข้หวัดใหญ่ Influenza Ag Card Plus Test
  4,500.00 ฿
 • ชุดตรวจไข้เลือดออก
  5,500.00 ฿
 • ชุดตรวจปริมาณน้ำตาลสะสมในเลือด GREENCARE HbA1c Test kit
  0.00 ฿
 • เครื่องตรวจวัดปริมาณน้ำตาลสะสมในเลือด GREENCARE A1c 1 Step
  0.00 ฿
 • เครื่องตรวจวิเคราะห์ก๊าซในเลือด ยี่ห้อ Edan Blood gas, Electrolyte analyzer
  0.00 ฿
 • เครื่องตรวจสารเคมีในเลือด ยี่ห้อ Arkray จากประเทศญีปุ่น
  0.00 ฿
 • เครื่องตรวจคัดกรองภาวะ G6PD Biosensor Analyzer จากประเทศเกาหลีใต้
  42,800.00 ฿
  45,000.00 ฿  (-5%)
 • ชุดแถบทดสอบ VERI-Q RED
  1,000.00 ฿
  1,250.00 ฿  (-20%)
 • เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นของเลือด
  3,000.00 ฿
  3,800.00 ฿  (-21%)
 • เครื่องตรวจสารเคมีในปัสสาวะ Cybow R720
  35,000.00 ฿
  40,000.00 ฿  (-13%)
 • เครื่องตรวจสารเคมีในปัสสาวะ Cybow R-50S
  25,000.00 ฿
  30,000.00 ฿  (-17%)
 • ชุดทดสอบหาเคตามิน ในปัสสาวะ Blue Cross Ketamine
  850.00 ฿
 • ชุดทดสอบหา เอ็กซ์ตาซิโน ในปัสสาวะ Blue Cross Ecstasy
  850.00 ฿
 • ชุดทดสอบหา เมทาโดน ในปัสสาวะ Blue Cross Methadone
  850.00 ฿
 • ชุดทดสอบหาสารโคเคน ในปัสสาวะ Blue Cross Cocoine
  2,000.00 ฿
 • ชุดทดสอบหามอร์ฟิน ในปัสสาวะ Blue Cross Blue Cross Morphine
  2,000.00 ฿
 • ชุดทดสอบหาสารกัญชาในปัสสาวะ Blue Cross Marijuana ( THC )
  2,000.00 ฿
 • ชุดทดสอบหา รูมาตอยด์แฟคเตอร์ Blue Cross RF
  1,300.00 ฿