• ชุดตรวจไขมันในเลือด LipidoCare
  12,000.00 ฿
  12,800.00 ฿  (-6%)
 • เครื่องตรวจไขมันในเลือด LipidoCare (เฉพาะเครื่องตรวจ 1 เครื่อง / กล่อง)
  7,000.00 ฿
  8,500.00 ฿  (-18%)
 • แถบตรวจระดับไขมัน LipidoCare Test Strip (25 แถบทดสอบ/กล่อง)
  5,500.00 ฿
  6,500.00 ฿  (-15%)
 • ปากกาตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว SD Biosensor แถมเข็ม 100 ชิ้น
  200.00 ฿
  250.00 ฿  (-20%)