• ปากกาตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว SD Biosensor แถมเข็ม 100 ชิ้น
    150.00 ฿
  • แถบตรวจระดับไขมัน LipidoCare Test Strip (25 แถบทดสอบ/กล่อง)
    5,500.00 ฿
  • เครื่องตรวจไขมันในเลือด LipidoCare (เฉพาะเครื่องตรวจ 1 เครื่อง / กล่อง)
    7,000.00 ฿