• HUMASIS COVID-19 Ag Test
  200.00 ฿
  360.00 ฿  (-44%)
 • HUMASIS COVID-19 Ag Test
  500.00 ฿
  900.00 ฿  (-44%)
 • HUMASIS COVID-19 Ag Test
  2,500.00 ฿
  4,500.00 ฿  (-44%)
 • ชุดตรวจไวรัสตับอักเสบ ชนิดซี HUMASIS HCV Card
  1,300.00 ฿
 • ชุดตรวจไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี HUMASIS Anti-HBs Card
  700.00 ฿
 • ชุดตรวจหาเชื้อซิฟิลิส HUMASIS Syphilis Card
  1,300.00 ฿