• HUMASIS COVID-19 Ag Test
  60.00 ฿
  360.00 ฿  (-83%)
 • HUMASIS COVID-19 Ag Test
  150.00 ฿
  900.00 ฿  (-83%)
 • HUMASIS COVID-19 Ag Test
  750.00 ฿
  4,500.00 ฿  (-83%)
 • Humasis ชุดตรวจไข้มาลาเรีย
  1,250.00 ฿
 • Humasis ชุดตรวจไข้หวัดใหญ่ Influenza Ag Card Plus Test
  4,200.00 ฿
  4,500.00 ฿  (-7%)
 • Humasis Dengue Combo Card
  5,500.00 ฿
 • HUMASIS Troponin I Card
  1,150.00 ฿
 • ชุดตรวจไวรัสตับอักเสบ ชนิดซี HUMASIS HCV Card
  1,300.00 ฿
 • ชุดตรวจไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี HUMASIS Anti-HBs Card
  700.00 ฿
 • ชุดตรวจไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี HUMASIS HBsAg Card
  700.00 ฿
 • ชุดตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก HUMASIS PSA Card
  1,610.00 ฿
 • ชุดตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ HUMASIS CEA Card
  1,610.00 ฿
 • ชุดตรวจคัดกรองมะเร็งตับ HUMASIS AFP Card
  1,610.00 ฿
 • ชุดตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในกะเพาะอาหาร HUMASIS H.pylori Card
  2,250.00 ฿
 • ชุดตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในระบบสืบพันธุ์ HUMASIS Chlamydia Card
  4,050.00 ฿
 • ชุดตรวจหาเชื้อซิฟิลิส HUMASIS Syphilis Card
  1,300.00 ฿
 • ชุดตรวจหาเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A และ B ยี่ห้อHUMASIS Influenza A/ B Strip
  3,000.00 ฿
 • ชุดตรวจหาแอนติบอดี เชื้อไวรัสเดงกี่ ยี่ห้อHUMASIS Dengue IgG/IgM Ab Card
  3,210.00 ฿
 • Humasis ชุดตรวจเชื้อไวรัสเดงกี่ NS1 Ag
  3,500.00 ฿
 • Humasis ชุดตรวจไข้หวัดใหญ่และอาร์เอสวี
  5,400.00 ฿