• ชุดตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก HUMASIS PSA Card
    1,605.00 ฿
  • ชุดตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ HUMASIS CEA Card
    1,605.00 ฿
  • ชุดตรวจคัดกรองมะเร็งตับ HUMASIS AFP Card
    1,605.00 ฿