Humasis Dengue Combo Card

รหัสสินค้า : 23106646

ราคา

5,500.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 5,500.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Humasis Dengue Combo Card

เป็นชุดตรวจสำเร็จรูปแบบตลับ (Cassette) ใช้ตรวจหาทั้งแอนติเจนชนิด NS1 ของเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue NS1 Ag) และแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสเดงกี่ชนิด IgM และ IgG ใน เลือดครบส่วน (Whole Blood) ซีรัม (Serum) หรือ พลาสมา (Plasma) โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay


ขนาดบบรจุ : 25 ตลับทดสอบ / กล่อง

  • ใช้ตรวจหาทั้งแอนติเจนของเชื้อไวรัสเดงกี่ชนิด NS1 และ แอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสเดงกี่ทั้งชนิด IgG และ IgM ในคนไข้รายเดียวกัน
  • สามารถตรวจไวรัสเดงกี่ได้ทั้ง 4 Serotype ได้แก่ Serotype 1,2,3 และ 4
  • ทำนายหรือจำแนกระยะการติดเชื้อของผู้ป่วยทั้งการติดเชื้อครั้งแรก และ ครั้งที่ 2 ได้
  • สิ่งส่งตรวจที่ใช้ : เลือดครบส่วน / ซีรัม / พลาสมา


 เลขใบอนุญาตอย. DEU 6303366

ผลิตภัณฑ์จาก : ประเทศเกาหลีใต้

หมายเหตุ : ใช้ในห้องปฎิบัติการทางการแพทย์เท่านั้น