ชุดทดสอบหาภูมิคุ้มกัน ต่อเชื้อ ชิคุนกุนยา Blue Cross Chikungunya

รหัสสินค้า : 23120295

ราคา

2,700.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 2,700.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Blue Cross Chikungunya

เป็นชุดทดสอบหาภูมิคุ้มกัน ต่อเชื้อ Chikungunya ใน Serum หรือ Plasma เชิงคุณภาพ ซึ่งก่อโรค Chikungunya โดยใช้เทคนิค Immunochromatographic assay ใช้เวลาตรวจรวดเร็วและอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า


ขนาดบรรจุ แบบ Cassette 25 ชิ้น/กล่องเลขใบอนุญาตอย. CHN 6306579

ผลิตภัณฑ์จาก : ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

หมายเหตุ : ใช้ในห้องปฎิบัติการทางการแพทย์เท่านั้น