ชุดทดสอบหาสารโคเคน ในปัสสาวะ Blue Cross Cocoine Strip

รหัสสินค้า : 23113303

ราคา

2,000.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 2,000.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Blue Cross Cocoine

เป็นชุดทดสอบหาโคเคน ในปัสสาวะ เชิงคุณภาพ ปริมาณตั้งแต่ 300 ng/ml โดยใช้เทคนิค Competitive Immunochromatographic assay ใช้เวลาตรวจรวดเร็วและอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า


ขนาดบรรจุ แบบ Strip 100 ชิ้น/กล่อง 2,000 บาท


เลขใบอนุญาตอย. CHN 6306714

ผลิตภัณฑ์จาก : ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน