• ชุดทดสอบหามอร์ฟิน ในปัสสาวะ Blue Cross Blue Cross Morphine
  700.00 ฿
 • ชุดทดสอบหาสารโคเคน ในปัสสาวะ Blue Cross Cocoine
  700.00 ฿
 • ชุดทดสอบหาสารกัญชาในปัสสาวะ Blue Cross Marijuana ( THC )
  700.00 ฿
 • ชุดทดสอบหาเคตามิน ในปัสสาวะ Blue Cross Ketamine
  850.00 ฿
 • ชุดทดสอบหา เอ็กซ์ตาซิโน ในปัสสาวะ Blue Cross Ecstasy
  850.00 ฿
 • ชุดทดสอบหา เมทาโดน ในปัสสาวะ Blue Cross Methadone
  850.00 ฿
 • ชุดทดสอบหาสารโคเคน ในปัสสาวะ Blue Cross Cocoine
  2,000.00 ฿
 • ชุดทดสอบหามอร์ฟิน ในปัสสาวะ Blue Cross Blue Cross Morphine
  2,000.00 ฿
 • ชุดทดสอบหาสารกัญชาในปัสสาวะ Blue Cross Marijuana ( THC )
  2,000.00 ฿