ชุดทดสอบหาเคตามิน ในปัสสาวะ Blue Cross Ketamine Cassette

รหัสสินค้า : 23120291

ราคา

850.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 850.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Blue Cross Ketamine

เป็นชุดทดสอบหาเคตามีน ในปัสสาวะ เชิงคุณภาพ ปริมาณตั้งแต่ 1000 ng/ml โดยใช้เทคนิค Competitive Immunochromatographic assay ใช้เวลาตรวจรวดเร็วและอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า


ขนาดบรรจุ แบบ Cassette 25 ชิ้น/กล่อง


เลขใบอนุญาตอย. CHN 6306714

ผลิตภัณฑ์จาก : ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน