ชุดทดสอบหาภูมิคุมกันไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี Blue Cross HBs Ab

รหัสสินค้า : 23105929

ราคา

1,650.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 1,650.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Blue Cross HBs Ab

เป็นชุดทดสอบหาภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบ ชนิด บี ใน Serum หรือ Plasma  เชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิค Immunochromatographic assay ใช้เวลาตรวจรวดเร็วและอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า


ขนาดบรรจุ แบบ Strip 100 ชิ้น/กล่อง 1,650 บาทเลขใบอนุญาตอย. CHN 6306354

ผลิตภัณฑ์จาก : ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

หมายเหตุ : ใช้ในห้องปฎิบัติการทางการแพทย์เท่านั้น