BlueCross ชุดตรวจตั้งครรภ์ hCG Strip

รหัสสินค้า : 23101109

ราคา

1,000.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 1,000.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

BlueCross hCG Strip ชุดตรวจตั้งครรภ์

ขนาดบบรจุ : 100 แถบตรวจ / กล่อง = 1,000 บาท


  • ตรวจตั้งครรภ์หลังประจำเดือนขาดเพียง 1 วัน
  • ใช้งานง่าย ให้ผลชัดเจน
  • สิ่งส่งตรวจที่ใช้ : ปัสสาวะ
  • ให้ผลเร็ว 22 วินาที เลขใบอนุญาตอย. CHN 6306579

ผลิตภัณฑ์จาก : ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน