ชุดทดสอบหาสารกัญชาในปัสสาวะ Blue Cross Marijuana ( THC ) Strip

รหัสสินค้า : 23113301

ราคา

2,000.00 ฿


2,350.00 ฿

 (-15%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 2,000.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Blue Cross Marijuana ( THC )

เป็นชุดทดสอบหากัญชา ในปัสสาวะ เชิงคุณภาพ ปริมาณตั้งแต่ 50 ng/ml โดยใช้เทคนิค Competitive Immunochromatographic assay ใช้เวลาตรวจรวดเร็วและอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า


ขนาดบรรจุ แบบ Strip 100 ชิ้น/กล่อง 2,000 บาท


เลขใบอนุญาตอย. CHN 6306714

ผลิตภัณฑ์จาก : ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน