ชุดทดสอบหามอร์ฟิน ในปัสสาวะ Blue Cross Blue Cross Morphin Stripe

รหัสสินค้า : 23105945

ราคา

2,000.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 2,000.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Blue Cross Blue Cross Morphine

เป็นชุดทดสอบหามอร์ฟีน ในปัสสาวะ เชิงคุณภาพ ปริมาณตั้งแต่ 300 ng/ml โดยใช้เทคนิค Competitive Immunochromatographic assay ใช้เวลาตรวจรวดเร็วและอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า


ขนาดบรรจุ แบบ Strip 100 ชิ้น/กล่อง 2,000 บาทเลขใบอนุญาตอย. CHN 6306714

ผลิตภัณฑ์จาก : ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน