• ชุดทดสอบหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ชนิดเอ Blue Cross HAV Ab
  2,150.00 ฿
  2,300.00 ฿  (-7%)
 • ชุดทดสอบหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี Blue Cross HBe Ag
  700.00 ฿
 • ชุดทดสอบหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี Blue Cross HBc Ab
  2,400.00 ฿
 • ชุดทดสอบหาภูมิคุมกันไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี Blue Cross HBs Ab
  1,650.00 ฿
 • ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี Blue Cross HBs Ag
  1,100.00 ฿
 • ฺBlueCross ชุดตรวจไวรัสตับอักเสบซี
  2,200.00 ฿