• ชุดทดสอบหา รูมาตอยด์แฟคเตอร์ Blue Cross RF
  1,300.00 ฿
 • ชุดทดสอบหาภูมิคุ้มกัน ต่อเชื้อ ชิคุนกุนยา Blue Cross Chikungunya
  2,700.00 ฿
 • ชุดทดสอบหาภูมิคุ้มกันต่อโรคไข้รากสากใหญ่ Blue Cross Scrub Typhus
  3,250.00 ฿
 • ชุดทดสอบหาภูมิคุ้มกัน ต่อเชื้อก่อโรคไข้ไทฟอยด์ Blue Cross Typhoid
  2,700.00 ฿
 • ชุดทดสอบหาภูมิคุ้มกัน โรคฉี่หนู Blue Cross Leptospira
  3,250.00 ฿
 • ชุดทดสอบหาภูมิคุ้มกันโรคเท้าช้าง Blue Cross Filariasis
  2,700.00 ฿
 • ชุดทดสอบหาภูมิคุ้มกันเชื้อวัณโรค Blue Cross Anti-TB
  2,700.00 ฿
 • ชุดตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Treponema pallidum
  2,000.00 ฿