ชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรีย Asan Easy Test Malaria Pf/Pan Ag Card

รหัสสินค้า : 23106537

ราคา

1,250.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 1,250.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Asan Easy Test Malaria Pf/Pan Ag Card

เป็นชุดตรวจแบบตลับ (Cassette) ใช้ตรวจหา แอนติเจนชนิด HRP-2 ของเชื้อมาลาเรีย Plasmodium falciparum (PfHRP-2) และแอนติเจนชนิด pLDH ของ Pan Plasmodiumในสิ่งส่งตรวจที่เป็นเลือดครบส่วน (Whole blood) โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay


ขนาดบรรจุ 25 ตลับ / กล่อง


เลขใบอนุญาตอย. KOR 6101427

ผลิตภัณฑ์จาก : ประเทศเกาหลีใต้

หมายเหตุ : ใช้ในห้องปฎิบัติการทางการแพทย์เท่านั้น