Asan ชุดตรวจหาเชื้อไข้เลือดออก NS1

รหัสสินค้า : 23106560

ราคา

3,500.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 3,500.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

 Asan Easy Test Dengue NS1 Ag Card ชุดตรวจหาเชื้อไข้เลือดออก NS1

เป็นชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue) เชิงคุณภาพ แบบตลับ (Cassette) ใช้ตรวจหาแอนติเจนชนิด NS1 ของเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue NS1 Ag) ในเลือดครบส่วน (Whole Blood) ซีรัม (Serum) หรือ พลาสมา (Plasma) โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay


ขนาดบบรจุ : 25 แถบตรวจ / กล่อง


 เลขใบอนุญาตอย. KOR 6401288

ผลิตภัณฑ์จาก : ประเทศเกาหลีใต้

หมายเหตุ : ใช้ในห้องปฎิบัติการทางการแพทย์เท่านั้น