Asan ชุดตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อตัวเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี Anti HBs Card

รหัสสินค้า : 23105278

ราคา

700.00 ฿


750.00 ฿

 (-7%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 700.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Asan Easy Test Anti HBs Card


เป็นชุดตรวจแบบตลับ (Cassette) ใช้ตรวจหา แอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี (Hepatitis B Surface Antigen) ในสิ่งส่งตรวจที่เป็นซีรั่ม (Serum) โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay

ขนาดบรรจุ 25 ตลับต่อกล่อง


ใบรับแจ้งรายการละเอียดที่ 65-2-2-1-0006194

ผลิตภัณฑ์จาก : ประเทศเกาหลีใต้

หมายเหตุ : ใช้ในห้องปฎิบัติการทางการแพทย์เท่านั้น