Asan ชุดตรวจไข้เลือดออก Anti-IgG/IgM

รหัสสินค้า : 23106561

ราคา

3,250.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 3,250.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

 Asan Easy Test Dengue IgG/IgM Card ชุดตรวจไข้เลือดออก Anti-IgG/IgM

เป็นชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue) เชิงคุณภาพ แบบตลับ (Cassette) ใช้ตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสเดงกี่ชนิด IgM และ IgG ใน เลือดครบส่วน (Whole Blood) ซีรัม (Serum) หรือ พลาสมา (Plasma) โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay


ขนาดบบรจุ : 25 แถบตรวจ / กล่อง


 เลขใบอนุญาตอย. KOR 6401288

ผลิตภัณฑ์จาก : ประเทศเกาหลีใต้

หมายเหตุ : ใช้ในห้องปฎิบัติการทางการแพทย์เท่านั้น