Asan ชุดตรวจไข้หวัดใหญ่ Influenza A/B Card

รหัสสินค้า : 23208716

ราคา

3,250.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 3,250.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

 Asan Easy Test InfluenzaA/B Card

เป็นชุดตรวจแบบตลับ (Cassette) ตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A และ B ในสารคัดหลั่งโพรงจมูก (Nasopharyngeal swab) โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay


ขนาดบบรจุ : 25 แถบตรวจ / กล่อง


 เลขใบอนุญาตอย. KOR 6401354

ผลิตภัณฑ์จาก : ประเทศเกาหลีใต้

หมายเหตุ : ใช้ในห้องปฎิบัติการทางการแพทย์เท่านั้น