• ชุดตรวจหาเชื้อคลาไมเดีย Asan Easy Test Chlamydia Card
  2,675.00 ฿
 • ชุดตรวจหาเชื้อซิฟิลิส Asan Easy Test Syphilis Card
  1,100.00 ฿
  1,250.00 ฿  (-12%)
 • ชุดตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร Asan Helicobacter Test
  5,885.00 ฿
  6,200.00 ฿  (-5%)
 • ชุดตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร Asan Easy Test H. pylori Card
  1,350.00 ฿
  1,450.00 ฿  (-7%)
 • ชุดตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร Asan Easy Test H. pylori Ag Card
  3,250.00 ฿
  3,600.00 ฿  (-10%)
 • ชุดตรวจหาเชื้อไวรัส โรต้า Asan Easy Test Rota Strip
  1,650.00 ฿
 • ชุดตรวจหาเชื้อไวรัส RSV Asan Easy Test RSV Strip
  2,140.00 ฿
 • ชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรีย Asan Easy Test Malaria Pf/Pan Ag Card
  1,250.00 ฿
 • Asan ชุดตรวจไข้เลือดออก Anti-IgG/IgM
  3,250.00 ฿
 • Asan ชุดตรวจหาเชื้อไข้เลือดออก NS1
  3,500.00 ฿
 • Asan ชุดตรวจไข้หวัดใหญ่ Influenza A/B Card
  3,250.00 ฿
 • Asan ชุดตรวจไข้หวัดใหญ่ Influenza A/B Strip
  3,000.00 ฿