ชุดตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร Asan Easy Test H. pylori Ag Card

รหัสสินค้า : 23105290

ราคา

3,250.00 ฿


3,600.00 ฿

 (-10%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 3,250.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Asan Easy Test H. pylori Ag Card

เป็นชุดตรวจแบบแถบทดสอบ (Strip) ใช้ตรวจหา VP6 capsid protein ของ Group A rotavirusesในสิ่งส่งตรวจที่เป็นอุจจาระ โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay


ขนาดบรรจุ 25 แถบ / กล่อง


เลขใบอนุญาตอย. KOR 6401212

ผลิตภัณฑ์จาก : ประเทศเกาหลีใต้

หมายเหตุ : ใช้ในห้องปฎิบัติการทางการแพทย์เท่านั้น