VivaDiag Syphilis Rapid Test 25T

รหัสสินค้า : 23283159

ราคา

500.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 500.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

VivaDiag Syphilis Rapid Test 25T

 

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นชุดตรวจสำเร็จรูปชนิดเร็ว เป็นชุดตรวจสำเร็จรูปชนิดเร็ว ใช้ตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Treponema pallidum ในเลือดครบส่วน ซีรั่ม หรือพลาสมา โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay


ขนาดบบรจุ : 25 ตลับทดสอบ / กล่อง


หมายเหตุ : ใช้ในห้องปฎิบัติการทางการแพทย์เท่านั้น