VivaDiag Rota/Adeno Rapid Test 25T

รหัสสินค้า : 23283157

ราคา

2,200.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 2,200.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

VivaDiag Rota/Adeno Rapid Test 25T

 

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นชุดตรวจสำเร็จรูปชนิดเร็ว เพื่อวินิจฉัยโรคอุจจาระร่วงในเด็กเล็ก โดยใช้ตรวจหาแอนติเจน Rotavirus และ Adenovirus ในอุจจาระ โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay


ขนาดบบรจุ : 25 ตลับทดสอบ / กล่อง


หมายเหตุ : ใช้ในห้องปฎิบัติการทางการแพทย์เท่านั้น