BlueCross ชุดตรวจตั้งครรภ์ hCG Cassette

รหัสสินค้า : 23101111

ราคา

400.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 400.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

BlueCross hCG ตลับ ชุดตรวจตั้งครรภ์

ขนาดบบรจุ : 25 ตลับ / กล่อง = 400 บาท

  • ตรวจตั้งครรภ์หลังประจำเดือนขาดเพียง 1 วัน
  • ใช้งานง่าย ให้ผลชัดเจน
  • สิ่งส่งตรวจที่ใช้ : ปัสสาวะ
  • ให้ผลเร็ว 22 วินาที


 เลขใบอนุญาตอย. CHN 6306579

ผลิตภัณฑ์จาก : ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน