• ชุดตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่เบื้องต้น Asan Easy Test FOB Card
  1,350.00 ฿
 • ชุดตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากเบื้องต้น Asan Easy Test PSA Card
  1,350.00 ฿
 • ชุดตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่เบื้องต้น Asan Easy Test CEA Card
  1,350.00 ฿
 • ชุดตรวจหามะเร็งตับตับเบื้องต้น Asan Easy Test AFP Card
  1,350.00 ฿