VivaDiag CK-MB Test Kit

รหัสสินค้า : 23269761

ราคา

4,100.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 4,100.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

VivaDiag CK-MB Test Kit 25T/boxขนาดบบรจุ : 25 ตลับทดสอบ / กล่อง


เลขใบอนุญาตอย. 65-2-2-1-0010431

ผลิตภัณฑ์จาก : ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

หมายเหตุ : ใช้ในห้องปฎิบัติการทางการแพทย์เท่านั้น