ชุดทดสอบโรคเอดส์แมว (Asan FIV)

 

 

 

ชุดทดสอบโรคเอดส์แมว

Asan Easy Test FIV

 

Asan Easy Test FIV

Name : Asan Easy Test FIV : ชุดทดสอบโรคเอดส์แมว

General Information :
- เกิดจาก Feline immunodifficiency virus (FIV) หรือ feline lentivirus เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคภูมิ
ต้านทานบกพร่องในแมว แพะ แกะ และม้า
- ติดต่อจากการสมผัสโดยตรงกับแมวที่เป็นโรคจากแผลที่ถูกกัด หรือจากการกินอาหารร่วมกันในภาชนะเดียวกัน ทางรก น้ำนม และทางเพศสัมพันธ์

Propose : เป็นชุดตรวจเชิงคุณภาพ ใช้ตรวจหาแอนติบอดี้ของ Feline immunodifficiency virus ในแมว โดยใช้สิ่งส่งตรวจ เลือดครบส่วน ซีรัม หรือ พลาสมา โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay

Product Information :
- สิ่งส่งตรวจที่ใช้ : เลือดครบส่วน / ซีรัม / พลาสมา
- Sensitivity 96.15%
- Specificity 99.0%

Visitors: 223,385