ชุดทดสอบภูมิแพ้สำหรับสุนัข (Asan Canine IgE)

 

 

 

ชุดทดสอบภูมิแพ้สำหรับสุนัข

Asan Easy Test Canine IgE

 

Asan Easy Test Canine IgE

Name : Asan Easy Test Canine IgE : ชุดทดสอบภูมิแพ้สำหรับสุนัข

General Information :
- สุนัขสามารถแสดงอาการแพ้ได้เมื่อระบบภูมิคุ้มกันเริ่มรับรู้สารบางอย่างหรือสารก่อภูมิแพ้ซึ่งอาจเป็นอันตราย
แม้ว่าสารก่อภูมิแพ้เหล่านี้มีอยู่ทั่วไปในสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่และไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ส่วนใหญ่ แต่สุนัขที่เป็นโรคภูมิแพ้
จะมีปฏิกิริยารุนแรง
- สารก่อภูมิแพ้อาจได้รับจากการสูดดม กิน หรือสัมผัสผิวหนังของสุนัข
- อาการที่พบบ่อย ได้แก่ คัน, แดง, อาเจียน, จาม, ผิวหนังอักเสบ เป็นต้น

Propose : เป็นชุดตรวจเชิงคุณภาพ ใช้ตรวจหาแอนติเจนของ Heartworm (Dirofilaria immitis )ในสุนัข โดยใช้สิ่งส่งตรวจ เลือดครบส่วน ซีรัม หรือ พลาสมา โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay

Product Information :
- สิ่งส่งตรวจที่ใช้ : เลือดครบส่วน / ซีรัม / พลาสมา
- ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ :5 ng/ml
- Sensitivity 95.6%
- Specificity 99.5%


Materials and Methods :
- ตลับทดสอบ ASAN EASY TEST Heartworm
- น้ำยาบัฟเฟอร์
- หลอดหยดสิ่งส่งตรวจ
- คู่มือการใช้งาน

Visitors: 223,385