เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล

 

เครื่องวัดระดับอุณหภูมิชนิดอินฟราเรด

NC-9900

(NON-CONTACT INFRARED THERMOMETER)

 

ดาวน์โหลด รายละเอียดสินค้า

 

เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล NC-9900

ใช้วัดทางหน้าผากแบบดิจิตอล ชนิดไม่สัมผัส

ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

ช่วงในการวัด 32 – 42.9 C

ค่าความถูกต้อง ± 0.2/0.3

มีสัญญาณเตือนเมื่อค่าสูงมากกว่า 37.8 C

บันทึกผลและดูย้อนหลังได้ 32 ค่า

 

*** อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ 

  

 

 

Visitors: 241,532