เครื่องตรวจไขมัน ในเลือด MutiCareIn

 

 

 

ชุดตรวจวัดระดับไขมันในเลือด

MultiCare In 3 in 1

ราคาปกติ
10,000 THB
ราคาขาย
4,000 THB
จำนวน:

 

     

    ชุดตรวจระดับไขมันในเลือด MultiCare In 
 


   ชุดตรวจระดับไขมัน สามารถตรวจได้ 3 ชนิดในเครื่องเดียว ตามแถบตรวจที่ใช้          

   ได้แก่    1. ตรวจระดับไขมัน คอเลสเตอรอล (Cholesterol)

              2. ตรวจระดับไขมัน ไตรกลีเซอรไรด์ (Triglycerides)

                

  

       คำเตือน

    - ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เครื่องและไม่ควรใช้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดนี้ในการวินนิจฉัยรักษาโรค หรือสั่งยาด้วยตนเอง

    - ก่อนใช้เครื่องตรวจระดับไขมันและน้ำตาลในเลือด ควรอ่านฉลากเอกสารกำกับเครื่องและปฏิบัติตามทุกครั้ง

    - หากมีปัญหาหรือต้องการทราบข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับระดับไขมันและน้ำตาลในเลือดโปรดติดต่อแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์    

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ. 194/2558

Visitors: 246,494