แถบตรวจปัสสาวะ Microalbumin (โปรตีน) และ Creatinine ยี่ห้อ Cybow2AC (50 ชิ้น/กล่อง)

รหัสสินค้า : 23102580

ราคา

1,500.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 1,500.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

แถบทดสอบ Strip Cybow ได้รับมาตรฐานการผลิตจาก KFDA และ CE Certificate สามารถตรวจได้ตั้งแต่ 12 พารามิเตอร์ ได้แก่ Glucose,Protein,pH,Blood,Ketone,Nitrite,Bilirubin,Urobilinogen,Specific Gravity,Leukocytes และ Ascorbic acid


หมายเลขใบอนุญาต อย. KOR6305147

ผลิตภัณฑ์จาก : ประเทศเกาหลีใต้


แถบตรวจปัสสาวะ Microalbumin (โปรตีน) และ Creatinine ยี่ห้อ Cybow2AC (50 ชิ้น/กล่อง)


คุณสมบัติของชุดตรวจ

 1. เป็นชุดตรวจกรอง (Screening Test) มีลักษณะเป็นแบบทดสอบ (Strip)
 2. แถบทดสอบเดียวสามารถตรวจสอบได้ 2 ชนิด คือ Microalbumin , Creatinine ตามลำดับ
 3. สามารถตรวจหา Microalbumin ในปัสสาวะ โดยมีความไวในการตรวจปริมาณตั้งแต่ 100mg/dL ขึ้นไป
 4. สามารถตรวจหา Creatinine ในปัสสาวะ โดยมีความไวในการตรวจปริมาณตั้งแต่ 10 mg/dL ขึ้นไป
 5. ชุดตรวจเป็นแถบพลาสติกเคลือบสารเคมี มีความกว้าง 5 มิลลิเมตร
 6. ชุดตรวจสามารถอ่านค่าการทดสอบได้ด้วยตาเปล่า โดยเทียบสีฉลากข้างขวด
 7. ชุดตรวจเก็บรักษาง่าย ที่อุณหภูมิ 2-30 องศาเซลเซียสจนถึงวันหมดอายุ
 8. อ่านผลการทดสอบ โดยใช้เวลา 1 นาที
 9. ขนาดบรรจุ 50 แผ่น /ขวด บรรจุในขวดทึบแสงพร้อมสารดูดความชื้น มีเอกสารกำกับการใช้ชุดตรวจอยู่ในกล่อง พร้อมระบุ วันผลิต วันหมดอายุ Lot
 10. โรงงานผู้ผลิตได้รับรองคุณภาพการผลิตเครื่องมือแพทย์ ISO13485 : 2003 , EN ISO 13485 : 2012


วิธีการใช้งาน

** ขั้นตอนการตรวจวัดจะต้องปฎิบัติตามที่กำหนดโดยเคร่งครัดถึงจะได้ผลที่ถูกต้อง **

 1. นำแถบทดสอบออกจากกล่อง และรีบปิดฝากล่องทันที ควรตรวจแถบทดสอบก่อนนำไปใช้ โดยดูสีที่แถบทดสอบว่าสีมีรอยเปื้อนดำหรือสีไม่ชัดเจนหรือไม่ ถ้ามีก็ไม่ควรนำมาใช้
 2. ขั้นตอนการใช้งาน
 • นำแถบทดสอบจุ่มลงในปัสสาวะประมาณ 2 วินาที
 • ยกแถบทดสอบปาดกับปากภาชนะเพื่อให้ปัสสาวะส่วนเกินออก ระวังอย่าให้บริเวณสีของแถบทดสอบสัมผัสกับภาชนะ
 • นำแถบทดสอบด้านหลังมาซับกับกระดาษทิชชูเพื่อให้ปัสสาวะส่วนเกินออกไป (ระวังอย่าให้ด้านที่ทำการทดสอบโดนกระดาษทิชชู่)
 • นำแถบทดสอบมาอ่านผลเทียบสีที่ข้างกล่องแถบทดสอบภายใต้แสงดว่างที่เหมาะสม

'3. การอ่านผล : อ่านด้วยตา เปรียบเทียบสีของแถบตรวจ ภายใน 60 วินที กับแถบสีข้างกล่องแถบทดสอบ