แถบตรวจน้ำตาลและโปรตีนในปัสสาวะ Cybow2GP (100 แผ่น/กล่อง)

รหัสสินค้า : 23101094

ราคา

120.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 120.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

แถบทดสอบ Strip Cybow ได้รับมาตรฐานการผลิตจาก KFDA และ CE Certificate สามารถตรวจได้ตั้งแต่ 12 พารามิเตอร์ ได้แก่ Glucose,Protein,pH,Blood,Ketone,Nitrite,Bilirubin,Urobilinogen,Specific Gravity,Leukocytes และ Ascorbic acid


หมายเลขใบอนุญาต อย. KOR6101561

ผลิตภัณฑ์จาก : ประเทศเกาหลีใต้


Cybow 2GP

คุณสมบัติของชุดตรวจ

 1. เป็นชุดตรวจกรอง (Screening Test) มีลักษณะเป็นแบบทดสอบ (Strip)
 2. แถบทดสอบเดียวสามารถตรวจสอบได้ 2 ชนิด คือ Glucose , Protein ตามลำดับ
 3. สามารถตรวจหา Glucose ในปัสสาวะ โดยมีความไวในการตรวจปริมาณตั้งแต่ 100mg/dL ขึ้นไป
 4. สามารถตรวจหา Protein ในปัสสาวะ โดยมีความไวในการตรวจปริมาณตั้งแต่ 10 mg/dL ขึ้นไป
 5. ชุดตรวจเป็นแถบพลาสติกเคลือบสารเคมี มีความกว้าง 5 มิลลิเมตร
 6. ชุดตรวจสามารถอ่านค่าการทดสอบได้ด้วยตาเปล่า โดยเทียบสีฉลากข้างขวด
 7. ชุดตรวจเก็บรักษาง่าย ที่อุณหภูมิ 2-30 องศาเซลเซียสจนถึงวันหมดอายุ
 8. อ่านผลการทดสอบ โดยใช้เวลา 1 นาที
 9. ขนาดบรรจุ 100 แผ่น /ขวด บรรจุในขวดทึบแสงพร้อมสารดูดความชื้น มีเอกสารกำกับการใช้ชุดตรวจอยู่ในกล่อง พร้อมระบุ วันผลิต วันหมดอายุ Lot
 10. โรงงานผู้ผลิตได้รับรองคุณภาพการผลิตเครื่องมือแพทย์ ISO13485 : 2003 , EN ISO 13485 : 2012


*** เงื่อนไขการรับประกัน ***

 • อย่าลืมถ่ายวีดีโอตอนเปิดกล่อง ครั้งแรกเป็นหลักฐานในการเคลมสินค้าเท่านั้น
 • ทางร้านไม่รับคืนสินค้า กรณีไม่มีวีดีโอเป็นหลักฐานค่ะ
 • ทางร้านจะรับเปลี่ยนของที่ลูกค้าแจ้งว่า สินค้าบุบ/ ขาด/ มีตำหนิโดยเกิดจากร้านเท่านั้น(โดยลูกค้าต้องถ่ายคลิปวีดีโอในขณะที่เปิดกล่องครั้งแรกเป็นหลักฐานในการเครมสินค้าเท่านั้น)
 • เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ลูกค้าต้องเครมสินค้าภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับสินค้าเท่านั้น