ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท ลาโบตรอน จำกัด  ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมและสนับสนุนอาหารกลางวัน ในงานเบาหวาน ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

วันที่ 18/11/2564