ชุดตรวจโรคไวรัสลำไส้อักเสบในแมว (Asan FPV)

 

 

 

ชุดตรวจโรคไวรัสลำไส้อักเสบในแมว

Asan Easy Test FPV

 

Asan Easy Test FPV

Name : Asan Easy Test FPV : ชุดตรวจโรคไวรัสลำไส้อักเสบในแมว

General Information :
- โรคไวรัสลำไส้อักเสบในแมวสามารถติดต่อโดยตรงจากแมวป่วยไปยังตัวอื่น โดยเฉพาะทางอุจจาระ ภาชนะใส่อาหาร น้ำ กรงหรือที่ขับถ่ายของแมว
พื้นดินที่ปนเปื้อนด้วยเชื้อไวรัส นอกจากนี้อาจเป็นเสื้อผ้าหรือรองเท้า การแพร่โรคได้ง่ายขึ้นระหว่างแมวที่เลี้ยงปนกันหลายๆ ตัว

Propose : เป็นชุดตรวจเชิงคุณภาพ ใช้ตรวจหาแอนติเจนของ Parvo virus ในแมว ใช้สิ่งส่งตรวจเป็นอุจจาระ โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay

Product Information :
- สิ่งส่งตรวจที่ใช้ : อุจจาระ
- Sensitivity 97.0%
- Specificity 99.5%

Visitors: 223,376