ชุดตรวจรวมเชื้อโคโรน่าไวรัส/พาร์โวไวรัส ในสุนัข (Asan Easy Test CCV/CPV)

 

 

 

ชุดตรวจรวมเชื้อโคโรน่าไวรัส/พาร์โวไวรัส ในสุนัข

Asan Easy Test CCV/CPV

 

Name : Asan Easy Test CCV/CPV : ชุดตรวจรวมเชื้อโคโรน่าไวรัส/พาร์โวไวรัส ในสุนัข

- เกิดจากเชื้อโคโรน่าไวรัส (ไม่รุนแรง) และพาร์โวไวรัส (รุนแรง) หากติดเชื้อพาร์โวไวรัส ร่วมกับ โคโรน่าไวรัส อาจทำให้อาการของโรครุนแรงยิ่งขึ้น
- มักเป็นในสุนัข 2-6 เดือน โดยเฉพาะสุนัขที่ไม่ได้ทำวัคซีนลำไส้อักเสบ หรือ สุนัขที่ได้รับภูมิคุ้มกันจากแม่ไม่เพียงพอ
- สุนัขที่ถูกเลี้ยงรวมกันจำนวนมาก มีพยาธิในลำไส้ มีความเครียด จนภูมิคุ้มกันลดลง
- การติดต่อ เกิดจากการ กินหรือเลียสารคัดหลั่ง และสิ่งขับถ่ายจากสุนัขตัวที่เป็นโรค ได้แก่ อุจจาระ (มากที่สุด) ปัสสาวะ น้ำลาย

Propose : เป็นชุดตรวจเชิงคุณภาพ ใช้ตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโคโรน่าไวรัส และพาร์โวไวรัสในสุนัข โดยใช้สิ่งส่งตรวจเป็น อุจจาระ เป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay

Product Information :
- สิ่งส่งตรวจที่ใช้ : อุจจาระ
- ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ : CCV/CPV, 1.5x104/3.9x104 TCID50/ml
- Sensitivity 95.45% (CCV), 95.80% (CPV)
- Specificity 99.5%

Materials and Methods :
- ตลับทดสอบ ASAN EASY TEST CCV/CPV
- น้ำยาบัฟเฟอร์
- Swab สำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจ
- หลอดหยดสิ่งส่งตรวจ
- คู่มือการใช้งาน

Visitors: 223,388