ชุดตรวจเชื้อพาร์โวไวรัสในสุนัข (โรคไวรัสลำไส้อักเสบ) Asan Parvo

 

 

 

ชุดตรวจเชื้อพาร์โวไวรัสในสุนัข

(โรคไวรัสลำไส้อักเสบ)

Asan Easy Test Parvo

 

Canine Parvovirus Test

Name : Asan Easy Test Parvo : ชุดตรวจเชื้อพาร์โวไวรัสในสุนัข (โรคไวรัสลำไส้อักเสบ)

General Information :
- เกิดจากเชื้อพาร์โวไวรัส มักเป็นในสุนัข 2-6 เดือน โดยเฉพาะสุนัขที่ไม่ได้ทำวัคซีนลำไส้อักเสบ หรือ สุนัขที่ได้รับภูมิคุ้มกันจากแม่ไม่เพียงพอ
- สุนัขที่ถูกเลี้ยงรวมกันจำนวนมาก มีพยาธิในลำไส้ มีความเครียด จนภูมิคุ้มกันลดลง
- การติดต่อ เกิดจากการ กินหรือเลียสารคัดหลั่ง และสิ่งขับถ่ายจากสุนัขตัวที่เป็นโรค ได้แก่ อุจจาระ (มากที่สุด) ปัสสาวะ น้ำลาย


Propose : เป็นชุดตรวจเชิงคุณภาพ ใช้ตรวจหาแอนติเจนของเชื้อพาร์โวไวรัสในสุนัข โดยใช้สิ่งส่งตรวจเป็น อุจจาระ เป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay

Product Information :
- สิ่งส่งตรวจที่ใช้ : อุจจาระ
- ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ : 10 HAU/ml
- Sensitivity 99.5%
- Specificity 97.9%


Materials and Methods :
- ตลับทดสอบ ASAN EASY TEST Parvo
- น้ำยาบัฟเฟอร์
- Swab สำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจ
- หลอดหยดสิ่งส่งตรวจ
- คู่มือการใช้งาน

Visitors: 223,375