ชุดตรวจโรคไข้หัดสุนัข (Asan Distemper)

 

 

 

ชุดตรวจไวรัส Distemper

(โรคไข้หัดสุนัข)

Asan Easy Test Distemper

 

Distemper Test

Name : Asan Easy Test Distemper : ชุดตรวจไวรัส Distemper (โรคไข้หัดสุนัข)

General Information


โรคไข้หัดสุนัข (Canine distemper)

- เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เกิดจากไวรัส ชนิด canine distemper virus
- เป็นโรคติดเชื้อที่พบอาการได้ทั้งชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรัง ทั้งในระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท และผิวหนัง โดยการเกิดโรคมักจะรุนแรง อัตราการตายสูง
- พบมากในลูกสุนัขช่วงอายุ 2-6 เดือนซึ่งเป็นช่วงที่ภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากแม่ลดลง
- การติดต่อของเชื้อ โดยการหายใจเอาเชื้อที่ปะปนในอากาศเข้าไป หรือสามารถติดต่อได้จากการ สัมผัสโดยตรงจากสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย น้ำตา อุจจาระ หรือ ทางปัสสาวะ


Propose : เป็นชุดตรวจเชิงคุณภาพ ใช้ตรวจหาแอนติเจนของไวรัส Distemper ในสุนัข โดยใช้สิ่งส่งตรวจเป็น สารคัดหลั่งของร่างกาย เช่น เมือกตา (eye mucus) น้ำมูก (nasal discharge) โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay

Product Information :
- สิ่งส่งตรวจที่ใช้ : เมือกตา (eye mucus)/ น้ำมูก (nasal discharge)
- ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ : 102.8 TCID50/ml
- Sensitivity 98.0%
- Specificity 97.0%

Materials and Methods :
- ตลับทดสอบ ASAN EASY TEST Distemper
- น้ำยาบัฟเฟอร์
- Swab สำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจ
- หลอดหยดสิ่งส่งตรวจ
- คู่มือการใช้งาน

Visitors: 223,388