ชุดตรวจพยาธิหนอนหัวใจในสุนัข (ASAN Heartworm)

 

 

ชุดตรวจพยาธิหนอนหัวใจในสุนัข

ASAN EASY TEST Heartworm

 

 

 

 

Heartworm Test

Name : ASAN EASY TEST Heartworm : ชุดตรวจพยาธิหนอนหัวใจในสุนัข

General Information :
- โรคพยาธิหนอนหัวใจเกิดจากเชื้อ Dirofilaria immitis
- โรคที่พบได้บ่อยในสุนัข 
- การติดเชื้อเกิดขึ้นได้เนื่องจากยุงกินเลือดสุนัขที่มีตัวอ่อนของเชื้ออยู่ ซึ่งตัวอ่อนนั้นจะพัฒนาในตัวยุง จากนั้นจะปล่อยตัวอ่อนระยะติดเชื้อให้สุนัขตัวอื่นที่ยุงกินเลือด
- ตัวอ่อนของพยาธิหนอนหัวใจ อยู่ในกระแสเลือดนานประมาณ 6 เดือนก่อนที่จะเจริญและพัฒนาไปเป็นพยาธิหนอนหัวใจตัวเต็มวัย ซึ่งจะพบได้ในหัวใจห้องล่างขวา เส้นเลือดที่ไปปอด และหลอดเลือดดำใหญ่


Propose : เป็นชุดตรวจเชิงคุณภาพ ใช้ตรวจหาแอนติเจนของ Heartworm (Dirofilaria immitis )ในสุนัข โดยใช้สิ่งส่งตรวจ เลือดครบส่วน ซีรัม หรือ พลาสมา โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay

Product Information :

- สิ่งส่งตรวจที่ใช้ : เลือดครบส่วน / ซีรัม / พลาสมา
- ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ :5 ng/ml
- Sensitivity 95.6%
- Specificity 99.5%


Materials and Methods :

- ตลับทดสอบ ASAN EASY TEST Heartworm
- น้ำยาบัฟเฟอร์
- หลอดหยดสิ่งส่งตรวจ
- คู่มือการใช้งาน

Visitors: 223,376