ชุดตรวจไวรัสตับอักเสบบี J Mitra

 

 

ชุดตรวจไวรัสตับอักเสบบี

“J Mitra”

 

ชุดตรวจไวรัสตับอักเสบบี “J Mitra”

ชื่อผลิตภัณฑ์ “Hepacard”

 

             เป็นชุดตรวจสำเร็จรูปชนิดเร็ว ใช้ตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี (Hepatitis B Surface Antigen) ในสิ่งส่งตรวจที่เป็นซีรั่ม (Serum) หรือ พลาสมา (Plasma) โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay

คุณสมบัติชุดตรวจ

  1. สามารถอ่านผลการทดสอบได้ชัดเจนภายใน 20 นาที สามารถมองเห็นผลได้ชัดด้วยตาเปล่า
  2. ตลับทดสอบมี Detection limit0.5 ng/ml 
  3. ตลับทดสอบมีความจำเพาะ (Specificity)100%และความไว (Sensitivity)100%  ซึ่งได้รับการกำหนดโดย M/s PATH (Program for Appropriate Technology in Health), Seattle, USA และ Christian Medical College, Vellore, India
  4. ขนาดบรรจุ 20 ตลับต่อกล่อง
  5. เก็บตลับทดสอบได้ที่อุณหภูมิ 2-30 องศาเซลเซียส
  6. เป็นผลิตภัณฑ์ J. Mitra ประเทศอินเดีย
  7. ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลISO 13485
  8. มีเอกสารกำกับวิธีการใช้ ซึ่งระบุหลักการ เวลาอ่านผล ข้อควรระวัง และวิธีการเก็บรักษา

 

คำเตือน  :  อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

Visitors: 223,387