ชุดตรวจโรคฉี่หนู J Mitra

 

 

ชุดตรวจโรคฉี่หนู

“ J Mitra”

 

ชุดตรวจโรคฉี่หนู “ J Mitra”

ชื่อผลิตภัณฑ์ Advantage Leptospira IgM & IgG Card”

 

        เป็นชุดตรวจสำเร็จรูปชนิดเร็ว  ใช้ตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Leptospira ชนิด IgM และ IgG ในซีรั่ม (Serum) หรือ พลาสมา (Plasma) หรือช่วยในการวินิจฉัยโรคฉี่หนู โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay

คุณสมบัติของชุดตรวจ

  1. เป็นชุดตรวจแบบตลับ (Cassette)
  2. สามารถอ่านผลการทดสอบได้ชัดเจนภายใน 20 นาที สามารถมองเห็นผลได้ชัดด้วยตาเปล่า
  3. มีความจำเพาะ (Specificity)99.61%และความไว (Sensitivity)99.22%
  4. ทุกกล่องมีเอกสารกำกับวิธีการใช้ ซึ่งระบุหลักการ เวลาอ่านผล ข้อควรระวัง และวิธีการเก็บรักษา
  5. ขนาดบรรจุ 10 ตลับต่อกล่อง
  6. เก็บตลับทดสอบได้ที่อุณหภูมิ 2 - 30 องศาเซลเซียส
  7. เป็นผลิตภัณฑ์ J. Mitra ประเทศอินเดีย
  8. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ โดยโรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485:2012 และ ISO 9001:2008

 

คำเตือน  :  อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

Visitors: 223,383