ชุดตรวจโรคไข้รากสาดน้อย J Mitra

 

 

ชุดตรวจโรคไข้รากสาดน้อย

ไข้ไทฟอยด์ “J Mitra”

 

ชุดตรวจโรคไข้รากสาดน้อย/ไข้ไทฟอยด์ “J Mitra”

ชื่อผลิตภัณฑ์ Advantage Typhi IgM & IgG Card”

 

          เป็นชุดตรวจสำเร็จรูปชนิดเร็วใช้ตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Salmonella typhi (S. typhi) ชนิด IgG และ IgM ในซีรั่ม (Serum) หรือ พลาสมา (Plasma) โดยใช้หลักการ Immunochromatographic assay

คุณสมบัติของชุดตรวจ

  1. เป็นชุดตรวจแบบตลับ (Cassette)
  2. ขนาดบรรจุ 50 ตลับทดสอบต่อกล่อง
  3. สามารถอ่านผลการทดสอบได้ชัดเจนภายใน 20 นาที สามารถมองเห็นผลได้ชัดด้วยตาเปล่า
  4. สำหรับตรวจหา IgM ชุดตรวจมีความไว (Sensitivity) 93.18%  มีความจำเพาะ (Specificity) 99.6%  สำหรับตรวจหา IgG ชุดตรวจมีความไว (Sensitivity) 96.4%  และ ความจำเพาะ (Specificity) 99.6%
  5. มีเอกสารกำกับวิธีการใช้ ซึ่งระบุหลักการ เวลาอ่านผล ข้อควรระวัง และวิธีการเก็บรักษา
  6. เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2 - 30 องศาเซลเซียส
  7. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศอินเดีย
  8. ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 13485,GMP

 

คำเตือน  :  อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

Visitors: 223,388