ชุดตรวจโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก HUMASIS PSA Card (Cassette)

 

 

ชุดตรวจโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

HUMASIS PSA Card

ชนิด Cassette

 

 

HUMASIS PSA Card ชนิด Cassette

โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก เกิดจากเซลล์ในต่อมลูกหมากที่โตผิดปกติขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นก้อนมะเร็งและแพร่กระจายอยู่ในต่อมลูกหมาก ในระยะแรกผู้ป่วยจะไม่มีอาการแสดงแต่อย่างใด หากปล่อยไว้ไม่รักษาเซลล์ที่ผิดปกติดังกล่าวจะเจริญเติบโตและลุกลามไปยังเนื้อเยื่อรอบ ๆ ต่อมลูกหมาก ต่อมน้ำเหลือง กระดูก ปอด และตับ ทำให้เกิดอาการต่าง ๆ ตามมา และทำให้เสียชีวิต โดยปัจจัยเสี่ยงคือ ผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป การรับประทานอาหาร การสูบบุหรี่ รวมไปถึงเชื้อชาติ และพันธุกรรมการวินิจฉัย และการติดตามการรักษาสามารถตรวจจาก Prostate specific antigen (PSA), จะช่วยให้การรักษาของแพทย์ผู้วินิจฉัยได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

รายละเอียดสินค้า

- ชุดตรวจประกอบด้วย Gold conjugate สำหรับเกิดแถบสีในการทดสอบ

- สามารถใช้กับสิ่งส่งตรวจจากเลือดได้ทุกชนิด (Whole blood, Serum, Plasma)

- ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ISO 13485 และ GMP ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล

 

อุปกรณ์ที่บรรจุในกล่องชุดตรวจ

- ชุดตลับทดสอบ PSA Card จำนวน 30 ชิ้น

- Package insert 1 แผ่น

 

หลักการชุดตรวจ : Immunochromatograhpic assay

 

คำเตือน  :  อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

Visitors: 246,493