ชุดตรวจไวรัสตับอับเสบบี HUMASIS HBsAg Card (Cassette)

 

 

ชุดตรวจไวรัสตับอักเสบบี

HUMASIS HBsAg Card

ชนิด Cassette

 


HUMASIS HBsAg Card ชนิด Cassette

ไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis virus) เป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคตับอักเสบ ทำให้เกิดอาการปวดท้องเรื้องรังได้ นำไปสู่โรคตับอักเสบเรื้องรัง พัฒนากลายเป็นโรคตับแข็ง และโรคมะเร็งตับในที่สุด โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 3 แสนคน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคตับอักเสบเรื้อรังไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นคนต่อปี

ไวรัสตับอักเสบมีทั้งหมด 5 ชนิดด้วยกัน คือ ไวรัสตับอักเสบเอ, ไวรัสตับอักเสบบี, ไวรัสตับอักเสบซี, ไวรัสตับอักเสบดี, ไวรัสตับอักเสบอี โดยประเทศไทยรนรงค์ให้ระวังโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี เนื่องจากทำให้เกิดโรคตับอักเสบเรื้อรังได้     

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เป็นโรคไวรัสตับอักเสบ บี คือ การติดต่อจากแม่สู่ลูก โดยไม่ได้รับการรักษา หรือจากการมีเพศสัมพันธ์ ติดต่อผ่านทางเลือด รวมไปถึงสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี สาเหตุสำคัญที่ทำให้เป็นโรคไวรัสตับอักเสบ ซี คือ การติดเชื้อผ่านทางเข็ม การติดเชื้อจากการสักลวดลายบนผิวหนัง ติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ โดยเมื่อติดเชื้อจะมีอาการให้เห็นต่อเมื่ออยู่ในระยะท้ายๆ อาจเกิดอาการตับวายและเสียชีวิตได้

การตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสตับอักเสบบี สามารถตรวจหาทั้ง แอนติเจน (HBsAg) และ แอนติบอดี้ (Anti-HBs) ได้

 

รายละเอียดสินค้า HUMASIS HBs Ag Card

- ขนาดบรรจุ 25 ชุดตลับทดสอบ/กล่อง (Cassette)

- สามารถตรวจหาแอนติเจน (HBs Ag) ของเชื้อไวรัสตับอักเสบบีได้โดยตรง

- สามารถคัดกรองผู้ป่วยว่ากำลังติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Recent infection) หรือไม่

- ชุดตรวจประกอบด้วย Gold conjugate สำหรับเกิดแถบสีในการทดสอบ

- ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ISO 13485, CE Mark

 

อุปกรณ์ที่บรรจุในกล่องชุดตรวจ

- ชุดตลับทดสอบ จำนวน 25 ชุดทดสอบ

- Package insert

 

หลักการชุดตรวจ : Immunochromatograhpic assay
            สิ่งส่งตรวจ :Serum, Plasma

 

คุณลักษณะของชุดตรวจ

HUMASIS HBsAg Card (evaluation with HBsAg EIA Test)

o   Sensitivity : 99.0%

o   Specificity : >99.0%

o   Accuracy : 99.0%

 

คำเตือน  :  อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

Visitors: 241,531